Zarządzenie Nr 34/2007

                               Burmistrza  Lubienia Kujawskiego
        w sprawie powołania Komisji Przetargowej  w sprawie sprzedaży  nieruchomości
         stanowiących własność   gminy Lubień Kujawski.
                                                  
                                                          $  1.
Na podstawie  & 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzenia przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr. 207 poz. 2108 z 2004 roku/ z p. zm.                       Powołuję Komisję Przetargową                                                  do przeprowadzenia przetargu ustnego   nieograniczonego na  sprzedaż  nieruchomości położonej w  Kaliskach gmina Lubień  Kujawski , oznaczonej  na mapie numerem  232/23, w składzie:
 
1.     Halina Lubasińska  - przewodnicząca
2.     Urszula Makowska - Kryska – członek
3.     Krystyna Klimczak  -    członek
 
 
                                                         $  2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
                                                                                 Lubień Kujawski, 2007. 12.13
 

 
                                                                                                              

metryczka


Wytworzył: Halina Lubasińska (13 grudnia 2007)
Opublikował: Magdalena Szymańska (13 grudnia 2007, 14:20:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1236