Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Lubień Kujawski, 16.11.2007 r.


OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru miasta i gminy Lubień Kujawski


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim uchwał:
1) Nr 49/07 z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski, obejmującego fragment miasta Lubień Kujawski na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych : 350, 353, 363/4, 337, 338, 336/2, 336/1, 335, 333, przeznaczony pod funkcję mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi oraz fragment wsi Narty na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych : 114/1, 114/2, 100/1, 100/11, 100/12, 100/13 przeznaczony pod funkcję produkcji i składów

2) Nr 50/07 z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie ,,Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubień Kujawski dotyczące przeznaczenia na cele budowlane pod różne funkcje dla wybranego obszaru obejmującego tereny rolne we wsi Kaliska”

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.
Wnioski należy składać na piśmie na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, 87- 840 Lubień Kujawski w terminie do dnia 17.12.2007 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

metryczka


Wytworzył: W.Szymański (16 listopada 2007)
Opublikował: Marek Tyczyński (16 listopada 2007, 16:04:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1438