Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego w sprawie przeprowadzenia spisu z natury

Zarządzenie Nr 32 /2007
 
 


Burmistrza Lubienia Kujawskiego  z dnia  13 listopada 2007   roku
 
w sprawie : przeprowadzenia spisu z natury .


 
Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.z 2002 r Nr.76poz.694 z późn. zmianami ) zarządzam co następuje :
 
§ 1
 


1. Zarządzam przeprowadzenie spisu z natury w następujących obiektach :
 
- Budynek Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim
- Budynek Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim,
- Budynek Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim wraz z filiami .
- Budynki Szkół Podstawowych w Kaliskach, Nartach , Bilnie , Kanibrodzie ,
- Budynki OSP w Lubieniu Kujawskim , Krzewiu ,Kanibrodzie , Morzycach , Kłóbce ,
                                   Bilnie , Gliznowie,
- Budynek Zespołu Szkół w Kłóbce,
- Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim,
- Grunty – wszystkie,
- Środki trwałe – wszystkie.
 
2. Rodzaj inwentaryzacji – pełna z natury .
3. Termin rozpoczęcia 15 grudzień 2007 rok  a zakończenia 31 grudzień 2007 rok.
4. Do przeprowadzenia spisu z natury  składników majątkowych powołuje się
    zgodnie z załącznikiem Nr 1 zespoły spisowe .


 
§ 2


 
Osoby powołane na członków zespołów spisowych ponoszą pełną odpowiedzialność za sprawne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury .


 
§ 3


Inwentaryzację  należy przeprowadzić według stanu na 31 grudnia 2007 rok


 
§ 4


Arkusze spisowe przewodniczący zespołów spisowych pobiorą z kasy Urzędu Miejskiego  w Lubieniu Kujawskim .
Po przeprowadzeniu spisu z natury  zespoły spisowe  sporządzą sprawozdania w których ujmą rozliczenie z pobranych druków inwentaryzacyjnych , uwagi z przebiegu  i przygotowania inwentaryzacji .


 
§ 5


Zespoły spisowe dostarczą arkusze spisowe z poszczególnych placówek do Urzędu Miejskiego w terminie do 04 stycznia 2008r.
  


 
§ 6


Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia wyników inwentaryzacji ustalam na dzień          15 stycznia 2008 roku .   
 
 
 
Załącznik Nr.1
 
 
ZESPOŁY SPISOWE :
 
 
I. Budynek Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim:
   
    1. Przewodniczący –Magdalena Szymańska
    2. Członek – Jolanta Tulińska
    3. Członek – Grażyna Ziemska
 
II. Budynek Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim :
 
   1. Przewodniczący – Danuta Bujalska
   2. Członek               - Janina Olczak
   3. Członek              - Urszula Wesołowska
 
III Ochotnicze Straże Pożarne – wszystkie :
 
1.      Przewodniczący  -Bogdan  Sobierajski
2.      Członek               - Stefan Majewski
3.      Członek               - Bogdan Domżalski
 
 IV. Budynek Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim   z filiami :
                                                                                       
1.      Przewodniczący – Danuta Bujalska
2.      Członek              - Janina Olczak
3.      Członek             - Urszula Wesołowska
 
V. Szkoła Podstawowa w Kaliskach :
1.      Przewodniczący – Grażyna Szymczak
2.      Członek               - Grzegorz Kosmalski
3.      Członek               - Barbara Dziewulska
 
 
VI . Szkoła Podstawowa w Nartach :
 
1.      Przewodniczący – Anna Wojtaszewska
2.      Członek               - Małgorzata Kwiatkowska
3.      Członek                 - Hanka Łusiak  
 
                                                        
VII. Szkoła Podstawowa w Bilnie :
 
1.      Przewodniczący -  Grażyna Banasiak
2.      Członek              - Joanna Gontarek  
3.      Członek               - Violetta Giętkowska  
 
                              
VIII. Zespół Szkół  w Kłóbce :
 
    1.  Przewodniczący    -Piotr Lewandowski
    2. Członek                  - Honorata Moraczewska
    3. Członek                  - Renata Stańczak
 
IX.Szkoła Podstawowa w Kanibrodzie :
 
     1. Przewodniczący   - Anna Zbońkowska 
     2. Członek                 - Elżbieta Gontarek  
     3. Członek                 - Anna Andrzejczak
 
X.Zespół Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj.
 

     1. Przewodniczący – Anna Bielec
     2. Członek – Wiesława  Bartkowska
     3. Członek – Jarosław Pieczkowski  
 
XI. Grunty
      1. Przewodniczący – Maria Pasiewicz
      2. Członek – Wiesława Rusek
      3. Członek – Agnieszka Banasiak
 
XII. Środki trwałe
     1.  Przewodniczący – Monika Woźniak
     2.   Członek – Danuta Gołębiewska
     3.   Członek – Jolanta Tulińska
 
 
 
 
 
                                                                  Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                         Paweł Wiktorski
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Monika Woźniak (13 listopada 2007)
Opublikował: Monika Woźniak (13 listopada 2007, 11:56:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1630