Zarządzenie Nr 30/2007


                               Burmistrza  Lubienia Kujawskiego
        w sprawie powołania Komisji Przetargowej  w sprawie sprzedaży  nieruchomości
         stanowiących własność   gminy Lubień Kujawski.
                                                  
                                                          $  1.
Na podstawie  & 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzenia przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr. 207 poz. 2108 z 2004 roku/ z p. zm. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu ustnego   nieograniczonego na  sprzedaż  nieruchomości położonej w  Kaliskach gmina Lubień  Kujawski , oznaczonej  na mapie numerem  232/21, w składzie:
 
1.     Halina Lubasińska  - przewodnicząca
2.     Bogdan Domżalski – członek
3.     Krystyna Klimczak  - członek
 
 
                                          $  2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                          Burmistrz Lubienia Kujawskiego

                                                                                    Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Halina Lubasińska (5 listopada 2007)
Opublikował: Magdalena Szymańska (5 listopada 2007, 14:24:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1180