Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie [astwowego Gospodartwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05 lutego 2020 r. 
o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek Pana Arkadiusza Neczyńskiego, działajacego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedziba w Warszawie w sparwie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej.

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (12 lutego 2020)
Opublikował: Monika Piwińska (12 lutego 2020, 08:18:32)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188