Zarządzenie Nr 27/2007


Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.09.2007
 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 
 
            Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.[1])  Wójt (Burmistrz, Prezydent Miasta) zarządza,
co następuje.
 
§ 1
 
            Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach osobowych określonych
w załączniku do zarządzenia Składy Obwodowych Komisji Wyborczych (59kB) word
 
§ 2
 
Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń urzędu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                                      Burmistrz Lubienia Kujawskiego  
                                                                                                mgr. inż. Paweł  Wiktorski
 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001r. Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802,
z 2002r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 57, poz. 507,
Nr 130, poz. 1188, z 2004r. Nr 25, poz. 219, z 2005r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz.1592
oraz z 2007r. Nr 112, poz. 766.

metryczka


Wytworzył: Szymańska Magdalena (27 września 2007)
Opublikował: Magdalena Szymańska (26 września 2007, 11:05:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1176