Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko OŚB-14/2007

                                                                                     Lubień Kujawski 29.08.2007r.
OŚB-14/2007
 
 
                                                      Postanowienie
w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 
 
 
         Na podstawie art.51 ust.2 ( ewentualnie, dla przedsięwzięć z III grupy: ust 2a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy – prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:
 
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem Ś.7633-84/07 z dnia 23.07.2007r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie z dnia 14.08.2007r. sygn. N.NZ-42-11-19/2007
 
 
 
                                                      Postanawiam
 
Nie nakładać obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: : „budowie budynku warsztatu mechaniki pojazdowej (wulkanizacja, naprawa samochodów) na działce nr ew. 375/3 przy ul. Leśnej w m. Lubień Kujawski”.
 
Uzasadnienie  
Wnioskiem z dnia, 30.05.2007r. Państwo Danuta i Zdzisław Gałązkiewicz  zam. ul. Leśna 5, 87-840 Lubień Kujawski zwrócili się do Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „budowie budynku warsztatu mechaniki pojazdowej (wulkanizacja, naprawa samochodów) na działce nr ew. 375/3 przy ul. Leśnej w m. Lubień Kujawski”.
 
 
1. Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska – wymienione jest w § 3 pkt. 52 i 53 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 
 
 
2. Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie, co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
 
3. Organy te wydały postanowienia:
Starostwo Powiatowe – postanowieniem. Ś.7633-84/07 z dnia 23.07.2007r stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu.
PPIS – postanowieniem z dnia 14.08.2007r. sygn. N.NZ-42-11-19/2007 stwierdzający brak potrzeby wykonania raportu.
 
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty dnia 30.07.2007r.
PPIS – z dnia 14.08.2007r.
 
4. Cechy przedsięwzięcia
- jego rodzaj i charakterystyka wg informacji zawartej we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 
      Cechy przedsięwzięcia nie wskazują, aby konieczne było sporządzenie raportu   oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
                                                        Pouczenie  
Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
 
 
Otrzymują:

1.Państwo Danuta i Zdzisław Gałązkiewicz zam. ul. Leśna 5, 87-840 Lubień Kujawski;
2.strony w postępowaniu.
3.a/a

Do wiadomości:
      1.Starostwo Powiatowe we Włocławku;
      2. PPIS we Włocławku.
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Jerzy Olczak (31 sierpnia 2007)
Opublikował: Wojciech Szymański (31 sierpnia 2007, 07:47:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1181