Zarządzenie nr 23

                                                 ZARZĄDZENIE NR 23/07
                           Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27.08.2007 r.
 
            W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro na :
 
„ Budowę przyłącza wodociągowego do terenów inwestycyjnych ”
 
Na podstawie Statutu M i G Burmistrz zarządza, co następuje:
 
                                                              § 1
Powołuje się Komisję do oceny i wyboru ofert na :
 
„ Budowę przyłącza wodociągowego do terenów inwestycyjnych
gmina Lubień Kujawski”.
 
w następującym składzie :
1.Przewodniczący: Halina Lubasińska
2. Z-ca przewodniczącego: Wojciech Szymański
3. Sekretarz : Elżbieta Dominowska
 
                                                             § 2
Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez zainteresowanych oferentów dla zamówienia jw.
 
                                                            § 3
1.     Komisja rozpoczyna prace z dniem powołania.
2.     W dniu 28.08.2007 r. Komisja dokona oceny złożonych ofert .
3.     Komisja dokona wyboru Wykonawcy i zakończy prace przed podpisania umowy.
 
                                                            § 4
Zamawiający zapewni niezbędną obsługę Komisji.
 
                                                           § 5
Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów w koniecznych przypadkach.
 
                                                           § 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                               Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                               mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Wojciech Szymański (29 sierpnia 2007)
Opublikował: Wojciech Szymański (29 sierpnia 2007, 14:30:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1055