Zarządzenie Nr 22/2007

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 sierpnia 2007r.
w sprawie  określenia terminu składania wniosków  o pomoc w formie  dofinansowania zakupu podręczników  dla dzieci i uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2007/2008
roczne przygotowanie przedszkolne  w oddziałach przedszkolnych lub naukę w klasach I-III
szkoły podstawowej , oraz jednolitego stroju .
 
Na podstawie § 3 ust 3 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 02 lipca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (Dz.Unr.120 ,poz 819)

§ 1


 
ustalam dzień 28 sierpień  2007 rok  
 
ostatecznym terminem składania  wniosków o pomoc w formie  dofinansowania zakupu jednolitego stroju ( dotyczy szkół podstawowych i gimnazjum ) .
 


§ 2
 


ustalam dzień 28 sierpień  2007 rok
 
 
ostatecznym terminem składania wniosków o pomoc w formie  dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2007/2008 roczne przygotowanie przedszkolne i uczniów szkół podstawowych  rozpoczynających  w roku szkolnym 2007/2008  naukę w klasach I-III szkoły podstawowej .
 


§ 3


Wnioski wymienione w § 1 i 2 należy składać w szkołach podstawowych i gimnazjach do których uczęszczają dzieci .
 


§ 4
 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
 
 
                                                                              Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 
                                                                                 mgr.inż. Paweł Wiktorski
 
 

metryczka


Wytworzył: Monika Woźniak (14 sierpnia 2007)
Opublikował: Monika Woźniak (14 sierpnia 2007, 12:48:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1032