Zarządzenie nr 38


Burmistrza Lubienia  Kujawskiego
z  dnia 07 października 2005 roku
 
 
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok 
 
 
                   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminy  (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 142,poz. 1591 z póź. zm. ), art. 128 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych     ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póź. zm. ) oraz 11 pkt a uchwały Rady Miasta i Gminy Nr XXI / 119 /2004 z dnia 28 grudnia 2004 r.
 
 
BURMISTRZ  LUBIENIA KUJAWSKIEGO
ZARZĄDZA,  CO  NASTĘPUJE :
 
 
& 1
 
W uchwale Nr XXI/119/2004 Rady Miasta i Gminy z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok zmienionej uchwałami:
- Nr: XXII/122/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. Rady Miasta i Gminy
- Nr: XXIII/128/2005 z dnia 31 marca 2005 r. Rady Miasta i Gminy
- Nr: XXIV/136/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. Rady Miasta i Gminy
- Nr: 16/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
- Nr: XXV/139/2005 z dnia 09 sierpnia 2005 r. Rady Miejskiej
- Nr: 25/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
- Nr: 32/2005 z dnia 07 października 2005 r. Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
 
 
 
wprowadza się następujące zmiany:
1. 1 otrzymuje brzmienie:
     w 1 wyrażenie „dochody gminy na kwotę 15.826.077 zł” zastępuje się wyrażeniem „dochody gminy na kwotę 15.837.417 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 2.550.409 zł.
 
 
2. 2 otrzymuje brzmienie:
     w 2 wyrażenie „wydatki budżetu gminy na kwotę 17.617.334 zł” zastępuje się wyrażeniem „wydatki budżetu gminy na kwotę 17.628.674 zł” w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 2.550.409 zł.
 

& 2
 
          Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Zmiany w budżecie, dochody ogółem (77kB) pdf

Dochody - zdania zlecone. (112kB) pdf

Zmiany w budżecie, wydatki ogółem (79kB) pdf

Wydatki - zadania zlecone. (117kB) pdf

Uzasadnienie do zarządzenia. (72kB) pdf

metryczka


Wytworzył: W.Mordzak (7 października 2005)
Opublikował: Magdalena Semkło (14 października 2005, 12:53:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1085