Zarzadzenie nr 21/07 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31.07.2007

                                                ZARZĄDZENIE NR 21/07
                            Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31.07.2007 r.
 
            W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 euro na :
 
„Przebudowę drogi gminnej Narty – Czaple Nowe”
 
Na podstawie Statutu M i G Burmistrz zarządza, co następuje:
 
                                                           § 1
Powołuje się Komisję do oceny i wyboru ofert na :
 
Przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Narty i Czaple Nowe gmina Lubień Kujawski.
 
w następującym składzie :
1.Przewodniczący: Halina Lubasińska
2. Z-ca przewodniczącego: Elżbieta Dominowska
3. Sekretarz : Bogdan Domżalski
 
                                                           § 2
Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez zainteresowanych oferentów dla zamówienia jw.
  
                                                           § 3
1.     Komisja rozpoczyna prace z dniem powołania.
2.     W dniu 27.08.2007 r. Komisja dokona oceny złożonych ofert .
3.     Komisja dokona wyboru Wykonawcy i zakończy prace przed podpisania umowy.
 
                                                           § 4
Zamawiający zapewni niezbędną obsługę Komisji.
 
                                                          § 5
Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów w koniecznych przypadkach.
 
                                                          § 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                 Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                                  mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Wojciech Szymamński (1 sierpnia 2007)
Opublikował: Wojciech Szymański (1 sierpnia 2007, 12:30:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 913