Zarzadzenie nr 20/07 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31.07.2007

                                           ZARZĄDZENIE NR 20/07
                            Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31.07.2007 r.
 
            W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 euro na :
 
Przebudowę drogi gminnej Wola Olszowa ”
 
Na podstawie Statutu M i G Burmistrz zarządza, co następuje:
 
                                                           § 1
Powołuje się Komisję do oceny i wyboru ofert na :
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wola Olszowa gmina Lubień Kujawski.
 
w następującym składzie :
1.Przewodniczący: Halina Lubasińska
2. Z-ca przewodniczącego: Elżbieta Dominowska
3. Sekretarz : Bogdan Domżalski
 
                                                           § 2
Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez zainteresowanych oferentów dla zamówienia jw.
 
                                                           § 3
1.     Komisja rozpoczyna prace z dniem powołania.
2.     W dniu 14.08.2007 r. Komisja dokona oceny złożonych ofert .
3.     Komisja dokona wyboru Wykonawcy i zakończy prace przed podpisania umowy.
 
                                                           § 4
Zamawiający zapewni niezbędną obsługę Komisji.
 
                                                           § 5
Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów w koniecznych przypadkach.
 
                                                          § 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                  Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                                  mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Wojciech Szymański (1 sierpnia 2007)
Opublikował: Wojciech Szymański (1 sierpnia 2007, 12:22:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 910