Zarządzenie nr 19/2007


 
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 17 lipca 2007 roku
w sprawie  określenia terminu składania wniosków  dotyczących  udzielania  pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju .
 
Na podstawie § 3 ust 3 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 02 lipca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (Dz.Unr.120 ,poz 819) zarządzam co następuje :


§ 1
 
ustalam dzień 26 lipiec 2007 rok  
ostatecznym terminem składania  wniosków o pomoc w formie  dofinansowania zakupu jednolitego stroju ( dotyczy szkół podstawowych i gimnazjum ) .
 
§ 2
 
ustalam dzień 26 lipiec 2007 rok
 
ostatecznym terminem składania wniosków o pomoc w formie  dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2007/2008 roczne przygotowanie przedszkolne i uczniów szkół podstawowych  rozpoczynających  w roku szkolnym 2007/2008  naukę w klasach I-III szkoły podstawowej .
 
§ 3
Wnioski wymienione w § 1 i 2 należy składać w szkołach podstawowych i gimnazjach do których uczęszczają dzieci .
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół ,do których  uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 2007/2008,a których organem prowadzącym jest gmina Lubień Kujawski .
§5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia .
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Urzszula Makowska-Kryska (17 lipca 2007)
Opublikował: Magdalena Szymańska (17 lipca 2007, 12:54:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1223