Zarządzenie nr 16/2007

Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia  17 maja 2007 r

 
w sprawie : wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen  kwalifikacyjnych
                   pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w
                   Lubieniu Kujawskim.
                    
 
 
 
Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. D.U z 2001 r Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust.6 ustawy z dnia
2 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (tj.Dz.U z 2001 r Nr 142, poz.1593 z późn.zm).
 
 
 
                                                  zarządza się , co następuje :
 
                                                          § 1
 
 
 
Wprowadza się „ Regulamin dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim „ stanowiący
załącznik do niniejszego zarządzenia .
 
 
                                                          § 2
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1 (41kB) word

metryczka


Wytworzył: D.Bujalska (17 maja 2007)
Opublikował: Marek Tyczyński (6 czerwca 2007, 11:28:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1235