Zawiadomienie o wskazaniu nowego terminu załatwienia sprawy INW.6733.01.2018

Lubień Kujawski dn. 03.10.2018 r. 
INW.6733.01.2018 
  
Zawiadomienie 
o wskazaniu nowego terminu załatwienia sprawy 
  
  
Na podstawie art. 36 § 1 i 2 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek z dnia 26.01.2018 r. złożony przez P4 Sp. z o. o ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa pan Waldemar Pałubicki, w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie wolnostojącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki oznaczonej nr 337 położonej w obrębie ewidencyjnym miasta Lubień Kujawski, nie może zostać załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. z uwagi na wyjaśnienie pisma pełnomocnika strony z dnia 25.09.2018 r. na zawiadomienie z dnia 10.09.2018 r. o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji - w myśl art. 10 Kodeks postępowania administracyjnego ustawy jw. 
  
Wobec powyższego nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 30 października 2018 r. 
  
  
  
  
  
  
Otrzymują: 
1.    Waldemar Pałubicki- pełnomocnik Inwestora 
2.    Adam Włodarczyk 
3.    Wanda Kamińska 
4.    Wacława Kamińska 
5.    Jadwiga i Edward Manuszkiewicz 
6.    Łukasz Kopczyński 
7.    INW - a/a

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (3 października 2018)
Opublikował: Piotr Przybysz (5 października 2018, 07:33:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 226