Zarządzenie Nr 14/2007

Zarządzenie Nr 14/2007 Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 15 maja 2007 roku
 
w sprawie: ustalenia stawek  czynszu regulowanego za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie gminy z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość
 
Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 31,poz. 266),
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
zarządza, co następuje:
 
§ 1.Ustala się wysokość czynszu obowiązującego na terenie Gminy Lubień Kujawski za 1m² powierzchni użytkowej lokalu użytkowego z uwzględnieniem stanu wyposażenia mieszkania.
 
Stan wyposażenia mieszkania w instalację
Stawka w zł/m² W.C., łazienka, C.O., C.W.
 
0,70
W.C., łazienka, C.O.
 
0,66
W.C., łazienka
 
0,55
Woda i kanalizacja
 
0,44
Bez wody i kanalizacji
 
0,33
Lokale wykupione
 
zwolnione
 
§2. Właściciel lokalu wykupionego na własność w budynku wielolokalowym pokrywa koszty remontów, bieżącej konserwacji , opłat publicznoprawnych oraz wydatków na utrzymanie porządku i czystości w wysokości proporcjonalnej jego udziałowi w tej nieruchomości.
 
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Wytworzył: M.Kołodziejska (15 maja 2007)
Opublikował: Małgorzata Kołodziejska (15 maja 2007, 11:00:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1204