Zarządzenie nr 12


Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 25 kwietnia 2007 roku
 
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok
 
              Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 188 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz § 11 pkt a uchwały Rady Miejskiej Nr: IV/16/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr: IV/16/2006 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2006  r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok zmienionej uchwałami:
-         Nr: VI/30/2007 z dnia 16 marca 2007 roku Rady Miejskiej
-         Nr: VII/36/2007 z dnia 04 kwietnia 2007 roku Rady Miejskiej
 
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
w § 1 wyrażenie „dochody gminy na kwotę 13.827.228 zł” pozostają bez zmian
 
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
w § 2 wyrażenie „wydatki budżetu gminy na kwotę 13.827.228 zł” pozostają bez zmian,        a wprowadzone zmiany dotyczą wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr: 1
 
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 
uzasadnienie i załączniki (5kB) plik

metryczka


Wytworzył: W.Mordzak (25 kwietnia 2007)
Opublikował: Marek Tyczyński (15 maja 2007, 09:23:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 911