Zarządzenie Nr 13/2007

Zarządzenie Nr 13/2007
Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10 maja 2007 roku
w sprawie:   powołania komisji mieszkaniowej
 
Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591 z późn.zm)
Burmistrz zarządza, co następuje:
 
§1. Powołuje się komisję mieszkaniową w składzie:
1.     Halina Lubasińska- Z-ca Burmistrza – przewodnicząca
2.     Janusz Złotowski- Przewodniczący Rady Miejskiej- członek
3.     Elżbieta Wojciechowska- Radna Rady Miejskiej- członek
4.     Marek Małachowski- Radny Rady Miejskiej – członek
5.     Stanisław Balcerzak- Przewodniczący Samorządu Mieszkańców-członek
6.     Henryk Komorowski- Kierownik ZGKiM- członek
7.     Grażyna Ziemska-Kierownik OPS – członek
 
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                    mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: M.Kołodziejska (10 maja 2007)
Opublikował: Małgorzata Kołodziejska (10 maja 2007, 14:02:03)

Ostatnia zmiana: Marek Tyczyński (10 maja 2007, 15:13:06)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1604