Zarządzenie nr 11/07 Burmistrza Lubienia Kujawskiego

                                             ZARZĄDZENIE NR 11/07
                        Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19.04.2007 r.
 
            W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro na :
 
przebudowę drogi gminnej ulice: Bukowa, Lipowa, Leśna w miejscowości Lubień Kujawski
 
Na podstawie Statutu M i G Burmistrz zarządza, co następuje:
 
                                                     § 1
Powołuje się Komisję do oceny i wyboru ofert na:
 
przebudowę drogi gminnej ulice: Bukowa, Lipowa, Leśna w miejscowości Lubień Kujawski
 
w następującym składzie:
1.Przewodniczący: Halina Lubasińska
2. Z-ca przewodniczącego: Wojciech Szymański
3. Sekretarz: Elżbieta Dominowska
 
                                                     § 2
Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez zainteresowanych oferentów dla zamówienia jw.
 
                                                     § 3
1.     Komisja rozpoczyna prace z dniem powołania.
2.     W dniu 10.05.2007 r. Komisja dokona oceny złożonych ofert .
3.     Komisja dokona wyboru Wykonawcy i zakończy prace przed podpisaniem umowy.
§ 4
Zamawiający zapewni niezbędną obsługę Komisji.
 
                                                     § 5
Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów w koniecznych przypadkach.
 
                                                    § 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                              Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                                   mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Wojciech Szymański (25 kwietnia 2007)
Opublikował: Wojciech Szymański (25 kwietnia 2007, 11:00:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1050