obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach CP15.2017.2018

Obwieszczenie
 
Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej, przyłącza kablowego nN dla zasilania działki nr 74/9 na terenie działek oznaczonych nr 165, 166 - dr. gminna, 153 - dr. powiatowa, 93, 87 - dr. gminna, 74/1, 74/3, 74/2, 74/10 - droga gminna i 74/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska, gmina Lubień Kujawski.
 
Wobec powyższego informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, w Referacie Inwestycyjnym (pokój nr 18) w godzinach pracy Urzędu, wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag.

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (9 stycznia 2018)
Opublikował: Piotr Przybysz (9 stycznia 2018, 14:19:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 236