Zarzadzenie nr 10/07

                                       ZARZĄDZENIE NR 10/07
                   Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17.04.2007 r.
 
            W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro na :
 
 
Dostawę kostki betonowej gr. 6 cm, obrzeży trawnikowych ( 8/25/100 ) i krawężników drogowych ( 15/30/100 ) dla Gminy Lubień Kujawski
 
                                                   § 1
Powołuje się Komisję do oceny i wyboru ofert na :
 
Dostawę kostki betonowej gr. 6 cm, obrzeży trawnikowych ( 8/25/100 ) i krawężników drogowych ( 15/30/100 ) dla Gminy Lubień Kujawski
 
w następującym składzie :
1.Przewodniczący:  Halina Lubasińska
2. Z-ca przewodniczącego: Wojciech Szymański
3. Sekretarz : Bogdan Domżalski
                                                  § 2
Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez zainteresowanych oferentów dla zamówienia jw.
 
                                                  § 3
1.     Komisja rozpoczyna prace z dniem powołania.
2.     W dniu 17.04.2007 r. Komisja dokona oceny złożonych ofert .
3.     Komisja dokona wyboru Wykonawcy i zakończy prace przed podpisania umowy.
                                                § 4
Zamawiający zapewni niezbędną obsługę Komisji.
 
                                                 § 5
Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów w koniecznych przypadkach.
 
                                                 § 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Wojciech szymanski (20 kwietnia 2007)
Opublikował: Wojciech Szymański (20 kwietnia 2007, 10:25:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 968