Obwieszczenie INW.6733.10.2017

Lubień Kujawski, 20.12.2017 r.
 
INW.6733.10.2017
 
 
Obwieszczenie
 
 
Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wolnostojącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki oznaczonej nr 37/8 położonej przy drodze publicznej (dz. nr 37/3 i 37/11), w obrębie ewidencyjnym Dziankowo, gmina Lubień Kujawski.
 
Wobec powyższego informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, w Referacie Inwestycyjnym (pokój nr 18) w godzinach pracy Urzędu, wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag.
 
Po upływie powyższego terminu zostanie wydania decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (20 grudnia 2017)
Opublikował: Piotr Przybysz (20 grudnia 2017, 11:45:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246