Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach - INW.6733.11.2017

Lubień Kujawski, 13.12.2017 r.
INW.6733.11.2017

Obwieszczenie

Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wolnostojącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile wraz z przyłączem elektroenergetycznym oraz zjazdem z drogi publicznej gminnej (dz. nr 33/1) na terenie działki oznaczonej nr 33/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Dziankowska, gmina Lubień Kujawski,

Wobec powyższego informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, w Referacie Inwestycyjnym (pokój nr 18) w godzinach pracy Urzędu, wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag.

Po upływie powyższego terminu zostanie wydania decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (13 grudnia 2017)
Opublikował: Piotr Przybysz (13 grudnia 2017, 14:29:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 238