Zarzadzenie nr 9/07

                               ZARZĄDZENIE NR 9/07
Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 30.03.2007 r.
 
            W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro na :
 
„Bankowa obsługa budżetu gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi”
 
Na podstawie Statutu M i G Burmistrz zarządza, co następuje:
 
                                                § 1
Powołuje się Komisję do oceny i wyboru ofert na :
”Bankową obsługę budżetu gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi”
w następującym składzie :
1.Przewodniczący: Halina Lubasińska
2. Z-ca przewodniczącego: Wojciech Szymański
3. Sekretarz : Elżbieta Dominowska
 
                                                § 2
Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez zainteresowanych oferentów dla zamówienia jw.
 
                                                § 3
1.     Komisja rozpoczyna prace z dniem powołania.
2.     W dniu 16.04.2007 r. Komisja dokona oceny złożonych ofert .
3.     Komisja dokona wyboru Wykonawcy i zakończy prace przed podpisaniem umowy.
 
                                                § 4
Zamawiający zapewni niezbędną obsługę Komisji.
 
                                                § 5
Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów w koniecznych przypadkach.
 
                                                § 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Wojciech Szymański (4 kwietnia 2007)
Opublikował: Wojciech Szymański (3 kwietnia 2007, 10:35:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 972