Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunk. dla inwestycji pn; przebudowa dróg gminnych o nr 191403C w m. Kłóbka, Chojny i Rzegocin,191439C w m. Kłóbka i Chojny oraz nr 191406C Wiktorowo

Lubień Kujawski dnia 20.06.2017 r. 
INW.6220.6.9.2017
 
 
 
 
 
Obwieszczenie 
 
Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 19601 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016, poz. 23 z późn.zm.)
 
zawiadamiam 
 
 
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie dróg gminnych o nr 191403C w miejscowości Kłóbka, Chojny i Rzegocin, 191439C w miejscowości Kłóbka i Chojny  oraz nr 191406C  w miejscowości Wiktorowo na terenie gminy Lubień Kujawski, na podstawie wniosku z dnia 31.05.2017 roku Gminy Lubień Kujawski z siedzibą w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski.. 
Z aktami sprawy  oraz z zebranym materiałem dowodowym można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji pok. Nr 18 codziennie w godzinach pracy Urzędu z możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od dnia podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.
Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie
i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.  
 


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (20 czerwca 2017)
Opublikował: Joanna Czarniak (20 czerwca 2017, 13:03:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203