Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku z Gospodarstwa Rolnego Piotra Tylczyńskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie tuczarni na 1450 sztuk” w miejscowości Rzeżewo, na działce nr 52.

Lubień Kujawski dnia 19.06.2017 r. 
INW.6220.7.1.2016
 
 
 
 
 
Zawiadomienie 
 
            Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2016.353 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 09.06.2017 do tutejszego urzędu wpłynął wniosek z Gospodarstwa Rolnego Piotra Tylczyńskiego, zamieszkałego w miejscowości Rzeżewo 53, 87-840 Lubień Kujawski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie tuczarni na 1450 sztuk” w miejscowości Rzeżewo, na działce nr 52 w miejscowości Rzeżewo. 
            Niniejszą informację podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rzeżewo oraz Sobiczewy gm. Chodecz.Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (9 czerwca 2017)
Opublikował: Joanna Czarniak (20 czerwca 2017, 09:32:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237