Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku Gminy Lubień Kujawski na realizację przesdsięwzięcia pn.Przebudowa dróg gminnych o nr 191403C w miejscowości Kłóbka, Chojny i Rzegocin, 191439C w m. Kłóbka i Chojny oraz nr 191406C Wiktorowo..

Lubień Kujawski dnia 01.06.2017 r. 
INW.6220.6.1.2017
 
 
 
 
 
Zawiadomienie 
 
            Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2016.353 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 31.05.2017 do tutejszego urzędu wpłynął wniosek  Gminy Lubień Kujawski z siedzibą ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie dróg gminnych o nr 191403C w miejscowości Kłóbka, Chojny i Rzegocin, 191439C w miejscowości Kłóbka i Chojny  oraz nr 191406C  w miejscowości Wiktorowo na terenie gminy Lubień Kujawski. 
            Niniejszą informację podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Kłóbka, Chojny, Wiktorowo, Kępka Szlachecka. 
 

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (1 czerwca 2017)
Opublikował: Joanna Czarniak (1 czerwca 2017, 11:54:17)

Ostatnia zmiana: Joanna Czarniak (1 czerwca 2017, 14:10:26)
Zmieniono: Lubień Kujawski dnia 01.06.2017 r. INW.6220.6.1.2017 Zawiadomienie Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2016.353 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 31.05.2017 do tutejszego urzędu wpłynął wniosek Gminy Lubień Kujawski z siedzibą ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie dróg gminnych o nr 191403C w miejscowości Kłóbka, Chojny i Rzegocin, 191439C w miejscowości Kłóbka i Chojny oraz nr 191406C w miejscowości Wiktorowo na terenie gminy Lubień Kujawski. Niniejszą informację podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Kłóbka, Chojny, Wiktorowo, Kępka Szlachecka. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 252