Zarzadzenie Nr 5/07


Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.02.2007 r.
 
            W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro na:
 „ Dostawę tłucznia kamienia polnego na naprawę dróg gminnych o frakcji  0 - 63 mm w ilości  3.000 ton na terenie gminy Lubień Kujawski
 w roku 2007 ”.
Na podstawie Statutu M i G Burmistrz zarządza, co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Komisję do oceny i wyboru ofert na :
„ Dostawę tłucznia kamienia polnego na naprawę dróg gminnych o frakcji  0 - 63 mm w ilości  3.000 ton na terenie gminy Lubień Kujawski w roku 2007 ”.
w następującym składzie :
1.Przewodniczący: Bogdan Domżalski
2. Z-ca przewodniczącego: Wojciech Szymański
3. Sekretarz : Halina Lubasińska
 
§ 2
Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez zainteresowanych oferentów dla zamówienia jw.
 
§ 3
1.     Komisja rozpoczyna prace z dniem powołania.
2.     W dniu 02.03.2007 r. Komisja dokona oceny złożonych ofert .
3.     Komisja dokona wyboru Wykonawcy i zakończy prace przed podpisania umowy.
 
§ 4
Zamawiający zapewni niezbędną obsługę Komisji.
 
§ 5
Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów w koniecznych przypadkach.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                       Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                         mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Wojciech Szymanski (15 lutego 2007)
Opublikował: Magdalena Szymańska (15 lutego 2007, 12:38:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1027