Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa chlewni rozrodu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach w m. Nowe Czaple, gmina Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 07.10.2016 r. 
INW.6220.4.7.2016
 
 
 
 
 
Zawiadomienie 
 
Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 19601 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013, poz.267 z późn.zm.) 
 
zawiadamiam 
 
 
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej budowie chlewni rozrodu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 58/1 i 58/2 w miejscowości Nowe Czaple, gmina Lubień Kujawski, województwo kujawsko-pomorskie, z wniosku z dnia 29.03.2016 roku, inwestora Pana Zenona Wilińskiego zamieszkałego w miejscowości Czaple Nowe 28, 87-840 Lubień Kujawski. 
Działając zgodnie z  art. 10 § i ustawy z dnia 14 czerwca 19601 r. Kodeks postępowania administracyjnego, powiadamiam, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strona może w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach 800 do 1500 wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag. 
Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie
i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.
 
    Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (11 października 2016)
Opublikował: Joanna Czarniak (11 października 2016, 08:56:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 445