Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 64/6 w m. Narty

                                                                                  Lubień Kujawski dnia, 27.04.2016 r.
 
INW.6220.16.2015
 
 
Obwieszczenie    
 
            Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.) informuję, że w dniu 26.04.2016 r. z wniosku Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski z siedzibą
w miejscowości Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi do prawidłowego jej działania (linia SN 15 kV, stacja transformatorowa wraz z układem pomiarowym) zlokalizowanej na działce nr 64/6 w obrębie Narty, gm. Lubień Kujawski.
               Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z opinią dokonaną
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku można zapoznać się w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
  
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (27 kwietnia 2016)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (27 kwietnia 2016, 11:48:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 306