Zarządzenie 39/2006

Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 12 grudnia 2006 r
 

w sprawie : wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska 
urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim i na wolne 
stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych.
 

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r o samorządzie  
gminnym (tj.Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1592 z późn. zm.)  w związku z art. 3 a   
ust.2 ustawy z dnia 2 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U z 
2001 r Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.)
 
 
zarządza się, co następuje :
 
§ 1
 
Wprowadza się "Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie  
Miejskim w Lubieniu Kujawskim i na wolne stanowiska kierowników  jednostek   
organizacyjnych" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                    Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                       
                                                                       mgr inż Paweł Wiktorski
regulamin (45kB) rtf

załącznik nr 1 (23kB) word

załącznik nr 2 (25kB) word

załącznik nr 3 (28kB) word

załącznik nr 4 (22kB) word

załącznik nr 5 (27kB) word

załącznik nr 6 (22kB) word

załącznik nr 7 (21kB) word
 

metryczka


Wytworzył: D.Bujalska (12 grudnia 2006)
Opublikował: Danuta Bujalska (12 grudnia 2006, 09:03:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1377