Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa elektrowni wiatrowej na dz. 136 w obrębie Gliznowo

                                                                                  Lubień Kujawski dnia, 28.12.2015 r.
 
INW.6220.8.2015
 
  
Obwieszczenie    
 
     Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.) informuję, że w dniu 21.12.2015 r. z wniosku Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski z siedzibą w miejscowości Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi do prawidłowego jej działania (linią SN 15 kV, stacją transformatorową wraz z układem pomiarowym) zlokalizowanej na działce nr ewid. 136  obręb Gliznowo, gm. Lubień Kujawski. 
       Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z opinią dokonaną
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku można zapoznać się w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (28 grudnia 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (28 grudnia 2015, 14:36:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 309