Zarządzenie nr 37/2006

ZARZĄDZENIE NR 37/2006
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 30 listopada  2006 roku.
 
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 188 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz § 10 pkt. a uchwały Rady Miejskiej Nr: XXVIII/160/2005 z 22 grudnia 2005 r.
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
zarządza, co następuje:
 
§ 1.
W uchwale Nr: XXVIII/160/2005 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok zmienionej uchwałami:
- Nr: XXVIII/160/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. Rady Miejskiej
- Nr: XXX/169/2006 z dnia 22 marca 2006 r. Rady Miejskiej
- Nr: 7/2006 z dnia 30 marca 2006 r. Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kuj
- Nr: XXXI/174/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. Rady Miejskiej
- Nr: 13/2006 z dnia 15 maja 2006 r. Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kuj.
- Nr: XXXII/181/2006 z dnia 30 maja 2006 r. Rady Miejskiej
- Nr: 18/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kuj.
- Nr: XXXIII/187/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. Rady Miejskiej
- Nr: XXXIV/194/2006 z dnia 08 września 2006 r. Rady Miejskiej
- Nr: 27/2006 z dnia 29 września 2006 r. Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kuj.
- Nr: XXXV/195/2006 z dnia 19 października 2006 roku Rady Miejskiej
- Nr: XXXVI/203/2006 z dnia 26 października 2006 roku Rady Miejskiej
- Nr: 34/2006 z dnia 08 listopada 2006 r. Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kuj.
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
 
1. § 1. otrzymuje brzmienie:
w § 1 wyrażenie „dochody gminy na kwotę 15.230.550 zł”, zastępuje się wyrażeniem „dochody gminy na kwotę 15.559.430 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 4.254.909 zł.
 
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
w § 2 wyrażenie „wydatki budżetu gminy na kwotę 16.230.550 zł”, zastępuje się wyrażeniem „wydatki budżetu gminy na kwotę 16.559.430 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 4.254.909 zł.
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Załączniki do zarządzenie 37/2006 (37kB) zip


 
 

metryczka


Wytworzył: M.Tyczyński (4 grudnia 2006)
Opublikował: Marek Tyczyński (4 grudnia 2006, 13:08:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 996