Zarządzenie Nr 32/2006 
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w sprawie sprzedaży nieruchomości
stanowiących własność gminy Lubień Kujawski.

$ 1.
Na podstawie & 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr. 207 poz. 2108 z 2004 roku/ z p. zm.
Powołuję Komisję Przetargową

do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubieniu Kujawskim przy ulicy 22 lipca oznaczonych na mapie numerami: 286/12, w składzie:
1. Halina Lubasińska - przewodnicząca
2. Elżbieta Dominowska - członek
3. Krystyna Klimczak - członek
 
$ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 Lubień Kujawski 2006.10.23.

metryczka


Wytworzył: Halina Lubasińska (23 października 2006)
Opublikował: Magdalena Szymańska (23 października 2006, 12:36:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1260