Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: przebudowa grogi gminnej nr 191424C Gocław- Gole, gm. Lubień Kujawski.

                                                                                  Lubień Kujawski dnia, 19.03.2015 r.
 
INW.6220.5.2015
 
  
Obwieszczenie    
  
Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235) informuję, że w dniu 17.03.2015 r. z wniosku Gminy Lubień Kujawski, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 191424C Gocław- Gole, gm. Lubień Kujawski. 
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z opinią dokonaną z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku można zapoznać się w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (19 marca 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (19 marca 2015, 09:45:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 410