Zarządzenie nr 26/2006 w sprawie powołania komisji odbiorczej

 
ZARZĄDZENIE NR 26
Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28.09.2006r.
           
            W sprawie powołania Komisji Odbiorowej do zadania pod nazwą: „Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim”.
Na podstawie Statutu M i G Burmistrz zarządza, co następuje:
 
§1
Powołuje się Komisję do odbioru zadania pod nazwą:
„Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim” w następującym składzie:
1.Przewodniczący: Jerzy Olczak
2. Członek: Urszula Makowska-Kryska
3. Członek: Krystyna Ziemińska
 
§2
1.     Komisja rozpoczyna prace z dniem powołania.
2.     W terminie do 05.10.2006r. Komisja dokona odbioru zadania.
3.     Komisja zakończy prace z dniem podpisania protokołu końcowego.
 
§3
Zamawiający zapewni niezbędną obsługę Komisji.
 
§4
Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów w koniecznych przypadkach.
 
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: M.Tyczyński (28 września 2006)
Opublikował: Marek Tyczyński (29 września 2006, 16:01:19)

Ostatnia zmiana: Marek Tyczyński (3 października 2006, 15:42:26)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1467