Zarządzenie nr 25/2006

Lubień Kujawski, 2006.09.20

 
 
 
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2006
 
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w sprawie sprzedaży nieruchomości
stanowiących własność gminy Lubień Kujawski.

$ 1.


Na podstawie & 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr. 207 poz. 2108 z 2004 roku/ z p. zm.
Powołuję Komisję Przetargową

do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Żeromskiego oznaczonych na mapie numerami: 562/57,562/59,562/60,562/61 562/62, 562/63, w składzie:
1. Halina Lubasińska - przewodnicząca
2. Elżbieta Dominowska - członek
3. Krystyna Klimczak - członek
 
$ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Wytworzył: Halina Lubasińska (20 września 2006)
Opublikował: Magdalena Szymańska (20 września 2006, 11:19:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1130