Zarządzenie Nr: 22/2006

Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 28 lipca 2006 r.
 
w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie, występującego w
                   ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu gminy.
 
Na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr: 249 poz. 2104 z późn. zm. ), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( teks jedn. z 2001 r. Nr: 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 11 uchwały Nr: XXVIII/160/2005 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 22.12.2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
zarządza co następuje:
 
§ 1.
Burmistrz Lubienia Kujawskiego zaciąga w Banku wyłonionym w postępowaniu przetargowym, Bank Spółdzielczy w Kowalu, Oddział Lubień Kujawski, kredyt krótkoterminowy w wysokości 380.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.
 
§ 2.
Ustala się okres spłaty kredytu tj. do dnia 31.12.2006 r.
 
§ 3.
Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
  Uzasadnienie (19kB) word

metryczka


Wytworzył: W.Mordzak (28 lipca 2006)
Opublikował: Magdalena Semkło (31 lipca 2006, 09:55:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1364