Zarządzenie Burmistrza Nr 21/2006

 

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA  NR 21/2006
z dnia 06.07.2006r.
 
            W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzewie gm. Lubień Kujawski”.
Na podstawie Statutu M i G Burmistrz zarządza, co następuje:
 
§1
Powołuje się Komisję do oceny i wyboru ofert na:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzewie gm. Lubień Kujawski”.
w następującym składzie:
1.Przewodniczący: Halina Lubasińska
2. Z-ca przewodniczącego: Wiesława Rusek
3. Sekretarz: Bogdan Domżalski
 
§2
Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez zainteresowanych oferentów dla zamówienia jw.
 
§3
1.     Komisja rozpoczyna prace z dniem powołania.
2.     W terminie do 08.09.2006r. Komisja dokona oceny ofert i wyboru oferenta.
3.     Komisja zakończy prace z dniem podpisania umowy.
 
§4
Zamawiający zapewni niezbędną obsługę Komisji.
 
§5
Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów w koniecznych przypadkach.
 
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Bogdan Domżalski (6 lipca 2006)
Opublikował: Dariusz Deicki (6 lipca 2006, 09:30:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1068