Zarządzenie nr 20/2006


 
Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 4 lipca 2006 roku
w sprawie : powołania Komisji Konkursowych  mającej na celu wyłonienie kandydata
                    na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kłobce  .
 
 
Na podstawie art.36 a ust 5 Ustawy z dnia 07.09.1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.z 1996 roku Nr 67 poz 329 z późn. zmianami ) Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 
zarządza co następuje :
 
 
                                                         § 1
 
 
1. Do przeprowadzenia konkursu mającego na celu wyłonienie kandydata na
    stanowisko  dyrektora Zespołu Szkół w Kłóbce  powołuje się Komisję
    Konkursową w następującym składzie :
 
1.Przedstawiciel organu prowadzącego – Pani Halina Lubasińska  
2.Przedstawiciel organu prowadzącego – Pani Urszula Makowska –Kryska
3.Przedstawiciel organu prowadzącego –Pani Maria Pasiewicz
4.Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego-Pani Małgorzata Gontarek
5.Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego-Pani Mirosława Leszczyńska  
6.Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego-Pani Grażyna Troszyńska
7.Przedstawiciel rady pedagogicznej – Pani Ewa Lewandowska
8.Przedstawiciel rady pedagogicznej – Pani  Agnieszka Woźniak-Słomczewska
9.Przedstawiciel rady rodziców- Pani Bożena Laskowska
10.Przedstawiciel rady rodziców – Pan Lech Kraszewski
11. Przedstawiciel ZNP – Pani Danuta Kopycińska
 
2. Na przewodniczącego Komisji powołuję Panią Urszulę Makowską-Kryska.
 
 

metryczka


Wytworzył: Monika Woźniak (4 lipca 2006)
Opublikował: Monika Woźniak (4 lipca 2006, 14:44:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1328