Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim
zawiadamia, że na wniosek:
„ELEKTRO-GAW” s.c., M. Gawłowski, E. Gawłowska, R. Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację pn.: Budowa elektrowni wiatrowych z linią napowietrzno-kablową średniego napięcia w m. Rzeżewo gm. Lubień Kujawski.
Przedsięwzięcie to polegać będzie na budowie 2 sztuk elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 1000 kW z przyłączem napowietrzno-kablowym średniego napięcia na działce nr 62/2 obręb geodezyjny Wąwał gm. Lubień Kujawski.
Burmistrz Lubienia Kujawskiego mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Jerzy Olczak (9 czerwca 2006)
Opublikował: Dariusz Deicki (29 czerwca 2006, 11:43:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1617