ZARZADZENIE NR 17

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 17/2006
BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2006r.
w sprawie ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
 
 
 
Działając na podstawie art.28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami).
Zarządzam , co następuje:
§ 1
Ustalam ekwiwalent za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych w kwocie 20,00 złotych od jednego wyjazdu.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

metryczka


Wytworzył: Cybulska Jadwiga (22 czerwca 2006)
Opublikował: Magdalena Szymańska (22 czerwca 2006, 09:24:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1065