Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji -budowa instalacji gazowej składającej się ze zbiornika o pojemności 54 m3 oraz parownika elektrycznego dz. nr nr ewid. 232/69 obręb Kaliska


                                    Lubień Kujawski dnia, 02.04.2013 r.
INW.6220.2.2013
 
Obwieszczenie   
 
Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w dniu 28.03.2013 r. z wniosku PPH CONTO S. p. z o.o.  siedzibą w Poznaniu przy ul. Grodziskiej 39 została wydana decyzja znak INW.6220.2.2013 o środowiskowych uwarunkowań uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji gazowej składającej się ze zbiornika o pojemności 54 m3 oraz parownika elektrycznego o wydajności 100 kg/h na działce oznaczonej geodezyjnym  nr ewid. 232/69 obręb Kaliska.
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (2 kwietnia 2013)
Opublikował: Wojciech Szymański (2 kwietnia 2013, 09:39:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 986