Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-powierzchniowe wydobywanie kopaliny ze złoża na dzia. nr ewid. 34/3 Kamienna


                                                                                 Lubień Kujawski dnia, 28.03.2013 r.
 
INW.6220.8.2012
 
Obwieszczenie   
 
Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w dniu 20.03.2013 r. z wniosku została wydana decyzja znak INW.6220.8.2012 o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego, zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewid. 34/3 obręb Kamienna, gm. Lubień Kujawski.
 Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego  w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (28 marca 2013)
Opublikował: Wojciech Szymański (28 marca 2013, 10:56:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 747