Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w m. Rutkowice


                                                                                 Lubień Kujawski dnia, 12.03.2013 r.
 
INW 6220.8.2011
 
Obwieszczenie   
 
Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w dniu 11.03.2013 r. z wniosku została wydana decyzja znak INW 6220.8.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny – kruszywa naturalnego ze złoża „RUTKOWICE” położonego na działkach nr 1 i 2, obręb Rutkowice w miejscowości Rutkowice, gm. Lubień Kujawski.
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (12 marca 2013)
Opublikował: Wojciech Szymański (12 marca 2013, 13:37:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 623