Zawiadomienie o wniesieniu odwołania


              Lubień Kujawski dnia 30.01.2013 r.
INW 6733.3.2011
Zawiadomienie
o wniesieniu odwołaniaZgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.),

zawiadamiam


że od decyzji z dnia 21.01.2013 znak INW 6733.3.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku PRO WILL Jacek Wiliński z siedzibą w Toruniu przy ul. Willowej 9/2 pełnomocnika inwestora-spółki P4, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłączem energetycznym na działce nr ewid. 116/3 obręb Narty, w dniu 28.01.2013 r. wniosła odwołanie Pani Zofia Łukaszewicz, będąca w tej sprawie stroną.
Strona może zapoznać się z wniesionym odwołaniem i wypowiedzieć co do jego treści.
Odwołanie wraz z aktami sprawy zostanie w dniu 04.02.2013 r. przesłane do rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we Włocławku.
                                                                           Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (30 stycznia 2013)
Opublikował: Wojciech Szymański (31 stycznia 2013, 12:26:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 721