Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących w toku postępowania o wydanie decyzji celu publicznego.


 
                                                                        Lubień Kujawski dn. 04.01.2013 r.
INW.6733.8.2012              
                  
 
Obwieszczenie

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam
 
że w dniu 02.12.2012 r. Burmistrz Lubienia Kujawskiego w myśl art. 53 ust. 4 pkt. 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu przestrzennym wystąpił do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Starosty Włocławskiego o uzgodnienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stanowisk szczelnych dla transformatorów mocy oraz transformatorów potrzeb własnych w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Lubień w miejscowości Kaliska na działkach nr ewid. 48/10  i 45/2, gm. Lubień Kujawski.


                                                                               Burmistrz Lubienia Kujawskiego.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (4 stycznia 2013)
Opublikował: Wojciech Szymański (4 stycznia 2013, 13:18:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 991