Wszczęcie postępowania o wydanie dezyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

zawiadamia, że na wniosek:

"ENERGIA" s.c. M. Molewski, D. Deicki, M. Sałacińska, G. Szczęsny, P. Seklecki, Rzeżewo 15, 87-840 Lubień Kujawski

wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację pn.: Budowa elektrowni wiatrowych z linią napowietrzno-kablową średniego napięcia w m. Rzeżewo gm. Lubień Kujawski.

Przedsięwzięcie to polegać będzie na budowie elektrowni wiatrowych po 250 kW każda z przyłączem napowietrzno-kablowym średniego napięcia na działce nr 61/2 obręb geodezyjny Rzężewo gm. Lubień Kujawski.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Jerzy Olczak (25 maja 2006)
Opublikował: Dariusz Deicki (13 czerwca 2006, 15:20:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1552