Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłączem energetycznym w m. Narty na działce nr 116/3


 
                                                                        Lubień Kujawski dn. 09.11.2012 r.
INW 6733.3.2011            


                   

Obwieszczenie

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam
 
że w dniu 09.11.2012 r. Burmistrz Lubienia Kujawskiego w myśl art. 53 ust. 4 pkt. 6 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu przestrzennym wystąpił do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Starosty Włocławskiego a także Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Powiatowego Zarządu Dróg z/s w Jarantowicach o uzgodnienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłączem energetycznym na terenie działki nr ewid. 116/3 obręb geodezyjny Narty, gmina Lubień Kujawski.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (9 listopada 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (15 listopada 2012, 14:18:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 874