Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat samochodowy-dz. 107 obręb Chojny


                                                                                 Lubień Kujawski dnia, 31.07.2012 r.
 
INW.6220.4.2012
 
 


OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 38, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.07.2012 r. na wniosek Pana Marcina Kaniewskiego zamieszkałego w miejscowości Chojny 18, 87-840 Lubień Kujawski została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na warsztat samochodowy na terenie działki nr ewidencyjnym 107 obręb Chojny, gm. Lubień Kujawski
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.
                         

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (31 lipca 2012)
Opublikował: Wojciech Szymański (31 lipca 2012, 11:57:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 719